SANCAK KOLEJİ

>>> Güzel Bir Dünya Güzel İnsanlarla Kurulur <<<

  • https://www.facebook.com/sancakkoleji

LGS ve YKS ÇalışmalarıLGS ÇALIŞMALARI


Okulumuzda LGS çalışmaları sadece 8.sınıfta başlayan bir süreç olarak görülmemektedir. Çalışmalar okul etüt sistemimiz sayesinde öğrenci daha ortaokul hayatına başlar başlamaz uygulamaya konmaktadır.  8.sınıf öğrencilerimize ara sınıflarda yapılan etüt çalışmalarından farklı olarak LGS Hazırlık Programı uygulanmaktadır.

Öğrencilerimizin bu ortak sınavlarda başarılı olabilmeleri için yoğun , sistemli ve planlı bir çalışma yürütülmektedir.

İçinde bulunduğumuz çağın da gerektirdiği gibi, bilgiyi öğrenme, kavrama, uygulama, analiz ve sentez yapabilme gibi becerilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarla birlikte, Müfredat programı çerçevesinde yoğun akademik çalışma programı uygulanmaktadır.

Klasik yazılı sınavlar, konu tarama testleri ve düzenli deneme sınavları ile yapılan ölçme-değerlendirme sonuçları branş öğretmenleri ve sınıf danışman öğretmenleri tarafından değerlendirilir. Varsa eksikler belirlenir, bu eksiklere göre öğrencilerimiz uygun etütlere ve bire-bir çalışmalara, küçük grup çalışmalarına yönlendirilir. Sonucu takip edilir. LGS Hazırlık Biriminin yaptığı düzenli toplantılarda öğrencilerimiz tüm ders öğretmenleri tarafından ortak görüşle değerlendirilir, gerekli tedbirler zamanında alınarak çözüm odaklı çalışılmaktadır.


YKS ÇALIŞMALARI

Lisemizde, 9. sınıftan itibaren tüm sınıf düzeylerinde, TYT ve AYT başarısını arttırıcı çalışmalar yapılır. Bu çalışmaların bazıları direkt olarak TYT ve AYT’ye yönelik olup bazıları da dolaylı olarak TYT ve AYT başarısını destekler niteliktedir.

Bir öğrencinin başarılı bir TYT ve AYT hazırlık süreci geçirebilmesi ve performansını maksimum düzeyde kullanabilmesinin temellerinin okulda atıldığının bilincindeyiz. Okulda sağlam bir temel oluşturmadan, sadece dışarıdan alınacak desteklerle çok yüksek bir TYT ve AYT başarısı elde edilemez. Bu nedenle okulumuzda akademik öğretim kalitesinden ödün vermeden TYT ve AYT çalışmaları sürdürülür.

Bir sınava tam donanımlı girebilmenin yolu iyi bir hazırlık döneminden geçer. Öğrencilerimizi TYT ve AYT’ye tam olarak hazır hale getirebilmek için öncelikle onlara TYT ve AYT sistemini tüm ayrıntıları ile tanıtırız. Öğrencilerimize ve velilerimize eğitim-öğretim yılı başında bilgilendirme amaçlı “TYT ve AYT Seminerleri” düzenleriz. Bu seminerler sonrasında sene boyunca da ihtiyaç duyan öğrenci ve velilerimize bireysel bilgilendirmeler yaparız.

Öğrencilerin TYT ve AYT’ye yönelik eksiklerinin kapatılması amacı ile ders öğretmenleri ile bire bir randevulu etütler yapılır. Bu etütler, öğrenci ihtiyacına göre konu anlatımı veya soru çözümü şeklinde olabilir. Etüt çalışmaları yolu ile her öğrencinin bireysel eksikleri kapatılmış olur. Etütlerin her öğrenci ile bireysel olarak yapılması, öğrencinin öğrenme hızına ve bireysel özelliklerine göre eksiğinin kapatılmasına olanak verir. Uzun yıllardır devam ettiğimiz, 11 ve 12. sınıflar üniversiteye hazırlık takviye kurslarımız, bu yıl da devam etmektedir.