SANCAK KOLEJİ

>>> Güzel Bir Dünya Güzel İnsanlarla Kurulur <<<

  • https://www.facebook.com/sancakkoleji

Yabancı Dil EğitimiYABANCI DİL EĞİTİMİ

Yabancı Dil Bölümü olarak dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik bir programla öğrencilerimizin en iyi şekilde İngilizce öğrenmelerini amaçlamaktayız. Hedefimiz, kendi kültürünü bilen, diğer kültürlerin de farkında olup onlara saygıyla yaklaşan, dünya ile iletişim içinde, gelişime açık bireyler yetiştirmektir. Derslerimizde İngilizcenin modern ve güncel kullanımına uygun öğrenme ortamı oluşturulmaktadır. Öğrencilerimize daha ilk günlerden itibaren doğal iletişim ortamları sağlayarak, dil becerilerini aynı anda kullanıp bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa doğru öğretme çalışmaları yapmaktayız.

Kullandığımız kitaplar en son ve etkili yöntem olan Communicative Approach (İletişimsel Yaklaşım) ve Critical Thinking (Eleştirel Düşünceye) programlarına odaklanmıştır. Öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarının tamamında iletişimsel yeterliliğe ulaşmasını amaçlamaktayız.

Öğrencilerimiz istekleri, yetenekleri doğrultusunda dil sınavlarına hazırlanmaktadırlar. Konuşma odaklı eğitim veren İngilizce Bölümümüz bu düzenleme doğrultusunda ortaokul ve lise öğrencilerimizi  sınava hazırlamak için ana kazanım derslerinin yanı sıra ortaokul ve lise hazırlık derslerini de müfredatına eklemiştir.

Öğrencilerimizin öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla ders içinde ve dışında İngilizce iletişim kurması, öğrendikleri yabancı dili yeni kelimelerle ve dilbilgisi kurallarına uygun olarak, doğru sesleri kullanarak konuşabilmeleri, dilin yalnızca gramer yapısını değil, aynı zamanda kültürünü de içselleştirmeleri adına öğrencilerimize bireysel ve grup çalışması şeklinde çalışacakları performans görevleri de verilmektedir. Performans görevleri de yazılı sınavlarla birlikte, derse katılım ve olumlu davranış sergileme tutumları ile birlikte yıl sonunda değerlendirilir. Öğrencilerimizi araştırmaya, not almaya, taslak hazırlamaya ve teknolojiyi en doğru şekilde kullanmaya yönlendiren performans görevleri sözlü sunum, kitap raporları, yaratıcı projeler ve kompozisyon projeleri şeklinde özetlenebilir.

Her sınıf seviyesine uygun olarak hikaye kitapları okutulmakta ders içinde de incelenerek öğrencilerimizin okuma – anlama becerilerini geliştirmeleri ve öğrendikleri dili pekiştirmeleri amaçlanmaktadır.

Yıl boyunca öğrencilerin hazırladıkları projeler panolarda sergilenmekte, öğrencilere önemli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yaptırılıp bunların da panolarda yer almasına özen gösterilmektedir.

Lisemizde ikinci yabancı dil olarak RUSÇA eğitimi verilmektedir.