SANCAK KOLEJİ

>>> Güzel Bir Dünya Güzel İnsanlarla Kurulur <<<

  • https://www.facebook.com/sancakkoleji

Etüt SistemiETÜT SİSTEMİ:


Okulumuzda etütler hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Hafta içi yapılan etüt derslerinde öğrencinin ana dersinde anlatılan konunun pekişmesi sağlanırken hafta sonu etütlerinde ise daha çok akademik sınavlara yönelik çalışmalar ağırlık kazanmaktadır.

Etüt sistemimizde öğrencinin ödevlerinin yapımı, eksik bilgilerin tamamlanması, konu anlatımı, test çözümü ve okul sınavlarına hazırlık çalışmaları bir program dahilinde yürütülmektedir. Öğrencilerimiz anlamadığını anında sorma imkanına sahiptir.

Derslerde tam olarak kavranılamamış konular etütlerimizde öğretmenlerimiz tarafından tekrarlanıp, çalışma kağıtları ve online derslerle pekiştirilmektedir. Bu sayede öğrencilerimizin tüm derslerini eksiksiz öğrenmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin okul deneme sınavları takip edilmekte okul konularına paralel olarak sınava yönelik çalışmalar hafta içi ve hafta sonunda yapılmaktadır.