SANCAK KOLEJİ

>>> Güzel Bir Dünya Güzel İnsanlarla Kurulur <<<

  • https://www.facebook.com/sancakkoleji

Öğrenci KulüplerimizDRAMA KULÜBÜ
Tiyatro sanatını sevdirmek, tiyatro izleme alışkanlığı kazandırmak ve öğrencilerimizin tiyatral yeteneklerini sergilemek, kendini bu konumda ifade etmek amacıyla kurulmuştur.   Bu kulüpte, çocuklarımızın kültür yapımızı araştırmalarını, yurdumuzun değişik yörelerindeki kültürel özellikleri fark etmelerini amaçlıyoruz. Drama ile öğrencilerimizin kendilerini ifade etmelerini, tiyatro sanatına ilgi duymalarını ve tiyatro izleme alışkanlığı kazanmalarını hedefliyoruz.
 
SPOR KULÜBÜ
Spor faaliyetlerinde bulunmak ,spor yapmaya teşvik etmek,çeşitli branşlarda müsabaka ve yarışmalara katılmak ,spor yapmak suretiyle çocukların ve gençlerin kendine güvenen fiziksel ve ruhsal anlamda gelişimlerini sağlamak için kurulmuştur.
 
İNGİLİZCE KULÜBÜ
Okulumuzda İngilizce’nin daha verimli ve etkin bir şekilde öğrenilmesi ve öğretilmesi için; İngilizce’nin sevilmesini sağlama, öğrencilerimizin İngilizce’yi okuma, yazma, konuşma, dinleme becerilerini geliştirme ve anlama kapasitelerini arttırma, İngilizce konuşulan toplumların, ABD ve Avrupa ülkelerinin kültür özelliklerini tanıma, ülkemizde ve dünyada uygulanan İngilizce sınavlar, yarışmalar ve projeler hakkında bilgi edinme, katılımı sağlama, İngilizce olarak kompozisyon, şiir, drama, vs yazma becerilerini geliştirme amacıyla kurulmuştur.
 
ZEKA OYUNLARI KULÜBÜ
Çocukların strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, dikkat - konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlamak; aynı zamanda ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştirmek amacıyla kurulmuştur.
 
BİLİM FEN VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ
Bilim ve teknolojinin hayatımızın bir parçası olduğunu, doğadaki canlı cansız bütün varlıklar arası ilişkilerin aslında matematiksel ve bilimsel düşünme ile çok daha anlaşılabilir olduğu inancını geliştirmek; öğrencilerimizde bilim ve teknoloji merakını uyandırmak ve  sevgisini kazandırmak amacıyla kurulmuştur.
 
RESİM KULÜBÜ
Öğrencilerimize Türk ve Dünya sanatından başarılı ve nitelikli örnekler sunularak genel kültür düzeyleri üst düzeye çıkarılmaya çalışılır. Öğrencilerimizin bağımsız ve özgün çalışabilmelerine imkân sağlanmayı amaçlamaktayız. Gerçekleştirilecek çalışmaların sergilenmesi için olanaklar sağlanıp öğrenciler motive edilir.
 
GELENEKSEL EL SANATLARI KULÜBÜ
Geleneksel Türk El Sanatları, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla, kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik oluşturmuştur. Bu kulüpte öğrencilerimize geçmişten günümüze dek gelen Türk el sanatlarımızdan ebru sanatı, minyatür sanatı, çini ve kalem işi çalışmaları seviyelerine göre,  uygulamalı olarak öğretilir. Farklı objeler üzerine çalışmalara da yer verilir. Bu aktivitede aldıkları eğitimle geleneksel el sanatlarını gerek uygulama ve gerekse yaratıcılık yönüyle özümseyerek üretime dönüştürebilecek nitelikte bireyler olmaları sağlanır.