SANCAK KOLEJİ

>>> Güzel Bir Dünya Güzel İnsanlarla Kurulur <<<

  • https://www.facebook.com/sancakkoleji

AnasınıfıOKUL ÖNCESİ (ANASINIFI)

Ana Sınıfı Öğretmenimiz

Ayşe BAYAR
Okul Öncesi Öğretmeni


Okul öncesi sınıflarında çocuklarımızın bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal yönden gelişimlerini sağlayan eğitim programları uygularız. Yaşları, ihtiyaçları ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak uygulanan eğitim sistemi ve 'Yaparak-Yaşayarak Öğrenme' eğitim modeliyle yaratıcılıklarını, problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi hedefleriz.

Branşlarında uzmanlaşmış, nitelikli eğitim kadromuzun rehberliğinde öğrencilerimize; seçim yapma, karar verme, sorumluluk alma, deneme-uygulama, işbirliği geliştirme ve yaşıtlarıyla ilişki kurma olanakları sağlamayı amaçlarız.

Öğrencilerimiz farklı yetenek ve ilgi alanları olan, farklı gereksinimlere sahip, farklı gelecek umut ve beklentileri olan bireyler olarak kabul edilir ve en temelden en kompleks bilgiye kadar tüm bilgileri temalar içinde öğrenci merkezli eğitim modeliyle yaşayarak öğrenirler.

Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin ilgi alanlarını belirleyerek, sarmal bir yapı içinde etkinlikleri birbirleriyle bağlantılı hale getirip, belirleyici temalar doğrultusunda yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine fırsat sağlayan, sosyal ve bilişsel becerilerinin gelişimlerini destekleyen bir program hazırlamaktadır.

Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin ilgi alanlarını belirleyerek, sarmal bir yapı içinde etkinlikleri birbirleriyle bağlantılı hale getirip, belirleyici temalar doğrultusunda yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine fırsat sağlayan, sosyal ve bilişsel becerilerinin gelişimlerini destekleyen bir program hazırlamaktadır. Hazırlanan program, her öğrencinin bireysel gelişimini ve öğrenmesini göz önünde bulundurarak, uygun fiziksel koşullarda oyun yöntemi ile uygulanır ve öğrencilerimizin var olan yaratıcılığını geliştirmek amacıyla zengin materyal çeşitliliği sunar.