SANCAK KOLEJİ

>>> Güzel Bir Dünya Güzel İnsanlarla Kurulur <<<

  • https://www.facebook.com/sancakkoleji

Kayıt İşlemleri

ANASINIFIMIZA KAYIT:
Anasınıfımıza, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 48 ayını dolduran ve 66 ayını doldurmayan çocuklar kaydedilir. Ayrıca velisinin yazılı talebi veya sağlık raporu doğrultusunda ilkokula kaydı bir yıl ertelenen 67-68-69-70-71 aylık çocuklar da anasınıfımıza kaydedilebilir. Anne-baba ile ön görüşme yapılarak öğrenci hakkında bilgi alınır. Öğrenci tanıma çalışması ile anasınıfına başvuran öğrenci, yaş gelişim özellikleri yönünden değerlendirilir. Yapılan görüşmeler sonucunda öğrencinin kesin kaydı yapılır.

İLKOKULUMUZA KAYIT:
İlkokulların 1. sınıfımıza, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. 1.sınıflara başvurularda, anne-baba ile öngörüşme yapılarak, öğrenci hakkında bilgi alınır. Öğrenci tanıma çalışması ile yaş ve gelişim özellikleri yönünden değerlendirilen öğrencilerin görüşmeler sonucunda kesin kaydı yapılır. Kesin kayıtlarda yaşı ve gelişimi uygun bulunan kendi anasınıfı öğrencilerimize öncelik verilir. Kalan kontenjana kesin kayıtlar ise  ön kayıt sırasına göre gerçekleştirilir.

2. - 3. ve 4. sınıflara başvurularda, yapılan mülakat ve uyum süreci sonucuna göre öğrenci kaydı yapılır. 

ORTAOKULUMUZA KAYIT:
5.6.7. ve 8.sınıflara, kontenjan dâhilinde, ön görüşme, Seviye Tespit Sınavı sonucunda, başarı sırasına göre öğrenci kayıt edilir. 


LİSEMİZE KAYIT:
9.-10.-11. ve 12.sınıflara, kontenjan dâhilinde, ön görüşme, Seviye Tespit Sınavı sonucunda, başarı sırasına göre öğrenci kayıt edilir. Ayrıca öğrencinin ortaokul 8.sınıfta girdiği MEB merkezi sınavı sonuçlarına göre de kayıt yapılır.


OKUL KAYIT KURULU 
1-Kurucular

2-Okul Müdürleri
3-Zümre Başkanları
4-PDR Bölümü