SANCAK KOLEJİ

>>> Güzel Bir Dünya Güzel İnsanlarla Kurulur <<<

  • https://www.facebook.com/sancakkoleji

Kurumsal Değerlerimiz

MİSYONUMUZ:
Lider, mensubiyet bilinci gelişmiş, üretken, paylaşımcı, evrenin doğal kaynaklarını tanıyan, koruyan ve kullanmayı bilen, ulusal ve evrensel olgu ve olaylara etkide bulunabilen, öğrenme ve öğretme heyecanı taşıyan, iletişim gücü yüksek ve bireysel farklılıkları özümsemiş, kendini gerçekleştirme sürecini devam ettiren, özgüveni gelişmiş, takım ruhuna inanan “mutlu ve umutlu insanlar” yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ:
Zengin geçmişinden ve toplumun maddi, manevi değerlerinden aldığı güçle, kendisine emanet edilen öğrencileri, onların bireysel farklılıklarını, yetenek, ilgi ve becerilerini dikkate alarak geleceğe hazırlamaktır.

SLOGANIMIZ:
Güzel bir dünya güzel insanlarla kurulur, biz bunun için varız

İLKELERİMİZ

a)      İnsan her koşul ve zamanda değerlidir.

b)      Okulumuzun her çalışanı her gün daha iyiye ulaşmak için sürekli kendini geliştirir ve yeniler.

c)       Okulumuzda okul müdüründen öğrencisine kadar herkes görevini en iyi şekilde yapmak için gayret eder.

d)      Okulumuzun her bireyi önemlidir ve değerlidir.

e)      Okul içinde sadece hataların kendisi değil, aynı zamanda hataların sebepleri de ortadan kaldırılmalıdır.

f)       Hatadan kaçınmak hataların düzeltilmesinden önce gelir.

g)      Hata ile uğraşılmaz, hatayı oluşturan sistem iyileştirir.

h)      Hepimiz okulumuzun başarısını arttırmak için karşılıklı sorumluluk ruhu içinde olmalı ve verimli çalışmalıyız.

i)        Biz öğretmen, veli, öğrenci toplumunun sürekli gelişen, değişen beklentilerine cevap verebilecek şekilde çalışmaktayız.

j)        Okulumuzda “BEN” yerine “BİZ” bilincine sahip olarak görev yapılır. “Bilgi paylaştıkça çoğalır” temel çalışma prensiplerimizdendir.

k)      Her personel gördüğü hatayı çözmede yetkilidir.

l)        Hatalar ile uğraşılmaz, varsa hatalar çözümleri ile birlikte getirilir.

EĞİTİM POLİTİKAMIZ:
Kurumumuz için başarı rakamlarda değil; verilen emeklerde, katedilen mesafelerde ve yapılan fedakârlıklardadır bundan dolayı başarısız öğrenci yoktur; yetenekleri keşfedilmemiş insan vardır. 

DİSİPLİN POLİTİKAMIZ:
Birbirimize ve kendimize güvenir, bireysel farklılıklarımızı zenginlik olarak görürüz.

DEĞERLERİMİZ

a)      Nitelikli eğitim: Okulumuz, öğrencilerine nitelikli eğitim vermek için tüm eğitim çalışanları ile birlikte daima bir çaba içindedir.

b)      Bireysel öğrenme ve becerileri desteklemek: Okulumuz, her öğrencinin farklı öğrenme yöntemlerinin ve becerilerinin olduğuna inanır ve öğrenme işlevini buma göre düzenler.

c)       Açıklık ve erişebilirlik: okulun eğitim ve öğretim süreçleri içindeki her türlü etkinlikleri gizli olmayıp, bireysel bilgiler hariç, tüm paydaşlarına açıktır. Paydaşlarımızın tümü okulun sunduğu hizmetlerden faydalanabilir.

d)      Hesap verilebilirlik: okulumuzdaki her türlü kaynağın elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve mevcut mevzuata uygun olarak elde edilmesinden raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olması ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermesi

e)       Etkili okul içi ve dışı iletişim: Okulumuzda, tüm paydaşlarımızın sorumluluk ve hakları dengeli olup paydaşları arasında ayrımcılık yapılmaz.

f)       Beyana dayalı güven: Okulumuzda, aksi ispatlana kadar, yasal yükümlülükler hariç paydaşların beyanları esas alınır.