en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
 

ADRES

Yeni mah. 517 sok.

SANCAK KOLEJİ

FİNİKE/ANTALYA

E-POSTA

iletisim@sancakkoleji.com

sancakkoleji@hotmail.com

İLETİŞİM

0 242 855 5966

 

Sancak Koleji'ne ​Hoşgeldiniz  /  Welcome to Sancak College

ÜCRET VE BİLGİLENDİRME
2846

ÜCRET VE BİLGİLENDİRME

                                  AÇIKLAMALAR

1. Öğrenci ücretlerine KDV dâhildir.

2. Öğrenci ücretleri peşin veya taksitle ödenir.

3. İndirimler sadece eğitim-öğretim ücreti üzerinden yapılır.

4. Peşin ödemelere %5 indirim uygulanır.

5. Eğitim öğretim desteği (teşvik) kazanan velilere kalan ücret üzerinden hiçbir indirim uygulanmaz.

6. Taksitli ödemelerde, yıllık öğrenci ücretinin %20'si kayıt sırasında peşinat olarak alınır, kalan tutar taksitlendirilir.

7. Okullarımızda birden fazla çocuğu olan velilerimizin her çocuğu için %3 indirim uygulanır.

8. Okulumuzda çalışan personel çocuklarına eğitim öğretim ücreti üzerinden %50 indirim uygulanır. Ders ücretli veya kısmi zamanlı çalışan personel çocuklarına eğitim öğretim ücreti üzerinden %20 indirim uygulanır.

9. Okulumuzda çalışan ve eğitim öğretim desteği (teşvik) kazanan personel teşvik dışında kalan ücretin %50’sini öder. Okulumuzda ders ücretli veya kısmi zamanlı çalışan ve eğitim öğretim desteği (teşvik) kazanan personele teşvik dışında kalan ücret üzerinden hiçbir indirim uygulanmaz.

10. Daha önceden okulumuzda kayıtlı öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri 16 Haziran 2017 tarihine kadar yapılacaktır.

11. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği"nin 51. Maddesinin 4. Bendi "Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları, her öğretim yılı için çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında yenilenir." Ayrıca aynı yönetmeliğin 55. Maddesinin 2. Bendi "Okullar, ders yılı sonunda ödemesi yapılmayan öğrencilerin kayıtlarını yenilemeyebilir. Ücretini ödememekte ısrar eden velinin/vasinin çocuğunun kaydı maarif müfettişleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda nakil ve yerleştirme komisyonu aracılığıyla resmî kurumların tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygun olan resmî okula veya açık liseye alınır." hükmünü içermekte olup, bu ifadeden, 6.maddede belirtilen kayıt yenileme takviminde kayıt yenilemeyen, peşin, peşinat ve/veya taksitleri ödenmeyen öğrencilerimiz yeni dönem ve ders yılında okulumuza devam edemezler. Bu nedenle 16 Haziran 2017 tarihi saat 17.00'ye kadar kayıtlarını yenilemeyenlere ilişkin olarak ilgili yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

12. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği"nin 56. Maddesinin 3. Bendinin (a)maddesi; “Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.” hükmünü içermekte olup, Okullarımıza yeni kayıt yaptırmış öğrencilerin kayıtları, okullar açılmadan önce herhangi bir sebepten dolayı geri alınır ise yeni kayıt sırasında ödenmiş bulunan öğrenci ücretinden yukarıda belirtilen oranda kesinti yapılarak iade edilecektir.

13. Kayıtlarla ilgili tüm işlemler, okulumuzda yapılacaktır.

14. 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak MEB tarafından yayınlanan "MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği" gereğince ilan olunur.

                             2017 - 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ

Okullar         Sınıflar        Eğitim Öğretim         Yemek Ücreti                             İndirimler                                         Ücretleri (KDV dahil)                     Peşin Ödeme   Kardeş İndirimi  Personel Çocuğu

İlkokul        Ana Sınıfı          6.663 TL         Ücrete Dâhildir      %5             %3      Kad.:%50 Ücr.%20

İlkokul        1-2-3-4           7.773 TL            1.500 TL        %5             %3       Kad.:%50 Ücr.:%20

Ortaokul      5-6-7-8           8.884 TL            1.500 TL        %5             %3       Kad.:%50 Ücr.:%20

Lise          9-10-11-12       11.105 TL            1.500 TL        %5             %3      Kad.:%50 Ücr.:%20