en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
 

ADRES

Yeni mah. 517 sok.

SANCAK KOLEJİ

FİNİKE/ANTALYA

E-POSTA

iletisim@sancakkoleji.com

sancakkoleji@hotmail.com

İLETİŞİM

0 242 855 5966

 

Sancak Koleji'ne ​Hoşgeldiniz  /  Welcome to Sancak College

YABANCI DİL DERSLERİMİZ
4140

  YABANCI DİL DERSLERİMİZ

                                            İLKOKUL YABANCI DİL EĞİTİMİ

Sancak Koleji’nde, ilkokulda dil öğreniminin önemini benimseterek yaşamın bir parçası olduğunu öğrencilerimize kazandırmak amacını taşıyoruz.  En temel amacımız; kendilerini sadece ana dilinde değil, farklı dillerde de rahat ifade edebilen öğrenciler yetiştirmektir.


Dil öğrenimine erken yaşlarda başlamanın bilincinde olan okulumuz, öğrencilere yabancı dil konusunda ne öğrenmeleri gerektiğini, yabancı dille iletişime geçebilmek için hangi bilgi ve becerileri geliştirmeleri konusunda yol gösterme amacını taşımaktadır.


Öğrencilerimize sunduğumuz süreç yalnızca dilbilgisel beceri değil iletişimsel becerinin de kazandırılması sürecidir. Bu nedenle yabancı dilde iletişim kurabilmek için 4 dil becerisini eş zamanlı geliştirmek sistemimizin önceliğinde yer alıyor.


Duyduğunu anlama (listening)

Yazma (writing)

Sözlü anlatım (speaking) 

Karşılıklı konuşma (conversation)


Okulumuzda akıllı tahta ile uyumlu materyallerimizle her sınıf düzeyinde haftada 6 saat olmak üzere yoğun İngilizce eğitimi verilir. Okulumuzdaki İngilizce dersleriyle, öğrencilerimize ana dilin dışında başka bir dil kullanarak iletişim kurma becerisi ve İngilizce’nin sevdirilmesi amaçlanır.


İlkokulda kullanılan kitaplar eğitim sistemimizin öngördüğü müfredatla uyumludur. Aynı zamanda seçtiğimiz kitaplar İngilizce eğitim müfredatı uluslararası standartlarındadır.


İlkokul döneminde çocuklarımıza, yabancı dil öğrenmeye karşı olumlu tutum sergilemeyi, diğer dillere hoşgörülü yaklaşmayı öğretmekteyiz. Aynı zamanda başka ülke ve kültürlerle tanışmaları konusunda bir başlangıç yapmaktayız.


İngilizce öğretmenlerimiz sınıf içi ve dışında, okulumuz bünyesinde İlkokul öğrencilerimizin olduğu her alanda, sürekli İngilizce konuşarak öğrencilere model olmakta, öğrencileri de dil kullanımına teşvik etmektedir.


                                     ORTAOKUL YABANCI DİL EĞİTİMİ

Sancak Koleji’nde, ortaokul İngilizce eğitimi iletişime (Communicative Approach) dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. İngilizce, teorik dilbilgisi kuralları olarak değil yaşamın içinde anlam ve değerleri aktaran bir araç olarak öğretilmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerimize hem akademik hem de ileriki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları kalitede İngilizce eğitim vermeyi amaçlanmaktadır.


Yabancı dil olarak İngilizce, günümüzün en önemli iletişim aracıdır. Gerek eğitim gerekse ticaret dili olarak dünyanın en popüler dilidir. Bu nedenle amacımız, ortaokuldan mezun olan öğrencilerimizi temel iletişim becerilerinden fazlasını kazandırmaya yönlendirmek, sosyal anlamda, eğitim kariyerinde ve gelecekteki iş çevresinde yetkinlik sağlayan yeterli yabancı dil seviyesine ulaştırmaktır.

Öğrencilerimize sunduğumuz süreç yalnızca dilbilgisel beceri değil iletişimsel becerinin de kazandırılması sürecidir. Bu nedenle yabancı dilde iletişim kurabilmek için 6 dil becerisini eş zamanlı geliştirmek sistemimizin önceliğinde yer alıyor.


Listening

Writing

Speaking

Reading

Vocabulary

Translation


Okulumuzda akıllı tahta ile uyumlu materyallerimizle ortaokul 5. Sınıf düzeyinde haftada 10 saat; 6. ve 7. Sınıf düzeyinde haftada 7 saat; 8. Sınıf düzeyinde haftada 10 saat olmak üzere yoğun İngilizce eğitimi verilir. Ortaokulda kullanılan kitaplar eğitim sistemimizin öngördüğü müfredatla uyumludur. Aynı zamanda seçtiğimiz kitaplar İngilizce eğitim müfredatı uluslararası standartlarındadır.


Öğrencilerimiz İngilizce derslerinden edindikleri bilgi ve birikimlerini göstermek amacıyla Speaking (konuşma) derslerinde hazırlık veya hazırlıksız sunum yapmaktadırlar. Böylece öğrencilerimiz dili kullanabilme becerilerini geliştirebilecek fırsatlar yakalar.  Ayrıca Translation (çeviri) derslerinde öğrencilerin genel kültürlerini geliştirmek amacıyla evrensel konular ile ilgili metinler kullanılmaktadır.


Sancak Koleji İngilizce Zümre Başkanlığı olarak diğer bir amacımız da öğrencilerimizi not kaygısına düşürmeden ve strese yol açmadan TEOG sınavına en iyi şekilde hazırlamaktır.  TEOG hazırlık sürecinde farklı öğrenme yöntemleri ile desteklenen haftalık 10 saatlik yoğunlaştırılmış bir program sunulur. TEOG İngilizce etütleriyle öğrencilerimiz tüm konuları, soru tiplerini, ip uçlarını özümseyerek, sınava tam anlamıyla hazırlanmaktadır. Ayrıca pratik konu anlatımları, soru çözme teknikleri, her konu için ayrı ayrı hazırlanmış tarama testleri, geçmiş TEOG soruları ve deneme sınavlarından oluşan bir etüt sistemi uygulanmaktadır.


İngilizce öğretmenlerimiz sınıf içi ve dışında, okulumuz bünyesinde ortaokul öğrencilerimizin olduğu her alanda, sürekli İngilizce konuşarak öğrencilere model olmakta, öğrencileri de dil kullanımına teşvik etmektedir.